تبلیغات
StormTheme - قالب های میهن بلاگ، بلاگفا و پرشین بلاگ - دانلود قالب های مای تم

قالب های مای تم

قالب شماره 10

تصویر قالب شماره 10 مای تم

 • نوع قالب : موبایل / تكنولوژی / هنری / ارتباطات
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : Internet Explorer 6,7,8 - Firefox 2,3

جهت دریافت كد قالب، سیستم وبلاگ مورد نظرتان را انتخاب كرده و كد آنرا دریافت كنید. سپس كد دریافتی را جایگزین كد فعلی قالب وبلاگتان قرار دهید.

 

قالب شماره 8

تصویر قالب شماره 8 مای تم

 • نوع قالب : اینترنت / رایانه / تكنولوژی / عمومی
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : Internet Explorer 6,7,8 - Firefox 2,3

جهت دریافت كد قالب، سیستم وبلاگ مورد نظرتان را انتخاب كرده و كد آنرا دریافت كنید. سپس كد دریافتی را جایگزین كد فعلی قالب وبلاگتان قرار دهید.

 

قالب شماره 6

تصویر قالب شماره 6 مای تم

 • نوع قالب : عاشقانه / رمانتیك / عاطفی
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : Internet Explorer 6,7,8 - Firefox 2,3

جهت دریافت كد قالب، سیستم وبلاگ مورد نظرتان را انتخاب كرده و كد آنرا دریافت كنید. سپس كد دریافتی را جایگزین كد فعلی قالب وبلاگتان قرار دهید.

 

قالب شماره 5

تصویر قالب شماره 5 مای تم

 • نوع قالب : شخصی / هنری / گرافیك / عمومی
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : Internet Explorer 6,7,8 - Firefox 2,3

جهت دریافت كد قالب، سیستم وبلاگ مورد نظرتان را انتخاب كرده و كد آنرا دریافت كنید. سپس كد دریافتی را جایگزین كد فعلی قالب وبلاگتان قرار دهید.

 

قالب شماره 4

تصویر قالب شماره 4 مای تم

 • نوع قالب : عمومی / دانلود / هنرهای دیجیتالی
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : Internet Explorer 6,7,8 - Firefox 2,3

جهت دریافت كد قالب، سیستم وبلاگ مورد نظرتان را انتخاب كرده و كد آنرا دریافت كنید. سپس كد دریافتی را جایگزین كد فعلی قالب وبلاگتان قرار دهید.

 

قالب شماره 3

تصویر قالب شماره 3 مای تم

 • نوع قالب : هنری / تفریحی / شخصی
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : Internet Explorer 7,8 - Firefox 2,3

جهت دریافت كد قالب، سیستم وبلاگ مورد نظرتان را انتخاب كرده و كد آنرا دریافت كنید. سپس كد دریافتی را جایگزین كد فعلی قالب وبلاگتان قرار دهید.

 

قالب شماره 2

تصویر قالب شماره 2 مای تم

 • نوع قالب : تفریحی / سرگرمی / دانلود / عمومی
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : Internet Explorer 6,7,8 - Firefox 2,3

جهت دریافت كد قالب، سیستم وبلاگ مورد نظرتان را انتخاب كرده و كد آنرا دریافت كنید. سپس كد دریافتی را جایگزین كد فعلی قالب وبلاگتان قرار دهید.

 

قالب شماره 1

تصویر قالب شماره 1 مای تم

 • نوع قالب : هنری / كلاسیك
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : Internet Explorer 6,7,8 - Firefox 2,3

جهت دریافت كد قالب، سیستم وبلاگ مورد نظرتان را انتخاب كرده و كد آنرا دریافت كنید. سپس كد دریافتی را جایگزین كد فعلی قالب وبلاگتان قرار دهید.