تبلیغات
StormTheme - قالب های میهن بلاگ، بلاگفا و پرشین بلاگ - دانلود قالب های بلاگ اسکین

قالب های بلاگ اسکین

قالب شماره 40

تصویر قالب شماره 40 بلاگ اسکین

 • نوع قالب : هنری / شخصی
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : بالا
 • مرورگرهای سازگار : +IE 6+ | FireFox 2

جهت دریافت كد قالب ، بر روی نام سیستم وبلاگ خود در قسمت زیر كلیك كرده و فایل کد قالب وبلاگ را ذخیره كنید.

قالب شماره 39

تصویر قالب شماره 39 بلاگ اسکین

 • نوع قالب : ورزشی / كلاسیك
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : +IE 6+ | FireFox 2

جهت دریافت كد قالب ، بر روی نام سیستم وبلاگ خود در قسمت زیر كلیك كرده و فایل کد قالب وبلاگ را ذخیره كنید.

قالب شماره 38

تصویر قالب شماره 38 بلاگ اسکین

 • نوع قالب : هنری / مذهبی
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : +IE 6+ | FireFox 2

جهت دریافت كد قالب ، بر روی نام سیستم وبلاگ خود در قسمت زیر كلیك كرده و فایل کد قالب وبلاگ را ذخیره كنید.

قالب شماره 37

تصویر قالب شماره 37 بلاگ اسکین

 • نوع قالب : هنری/ كلاسیك
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : بالا
 • مرورگرهای سازگار : +IE 6+ | FireFox 2

جهت دریافت كد قالب ، بر روی نام سیستم وبلاگ خود در قسمت زیر كلیك كرده و فایل کد قالب وبلاگ را ذخیره كنید.

قالب شماره 36

تصویر قالب شماره 36 بلاگ اسکین

 • نوع قالب : هنری / دانلود
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : +IE 6+ | FireFox 2

جهت دریافت كد قالب ، بر روی نام سیستم وبلاگ خود در قسمت زیر كلیك كرده و فایل کد قالب وبلاگ را ذخیره كنید.

قالب شماره 35

تصویر قالب شماره 35 بلاگ اسکین

 • نوع قالب : هنری / شخصی
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : بالا
 • مرورگرهای سازگار : +IE 6+ | FireFox 2

جهت دریافت كد قالب ، بر روی نام سیستم وبلاگ خود در قسمت زیر كلیك كرده و فایل کد قالب وبلاگ را ذخیره كنید.

قالب شماره 34

تصویر قالب شماره 34 بلاگ اسکین

 • نوع قالب : هنری / باستانی
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : متوسط
 • مرورگرهای سازگار : +IE 6+ | FireFox 2

جهت دریافت كد قالب ، بر روی نام سیستم وبلاگ خود در قسمت زیر كلیك كرده و فایل کد قالب وبلاگ را ذخیره كنید.

قالب شماره 33

تصویر قالب شماره 33 بلاگ اسکین

 • نوع قالب : بازی / تجاری
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : بالا
 • مرورگرهای سازگار : +IE 6+ | FireFox 2

جهت دریافت كد قالب ، بر روی نام سیستم وبلاگ خود در قسمت زیر كلیك كرده و فایل کد قالب وبلاگ را ذخیره كنید.

قالب شماره 32

تصویر قالب شماره 32 بلاگ اسکین

 • نوع قالب : هنری / طبیعت
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : پایین
 • مرورگرهای سازگار : +IE 6+ | FireFox 2

جهت دریافت كد قالب ، بر روی نام سیستم وبلاگ خود در قسمت زیر كلیك كرده و فایل کد قالب وبلاگ را ذخیره كنید.

قالب شماره 31

تصویر قالب شماره 31 بلاگ اسکین

 • نوع قالب : هنری / كلاسیك
 • وضوح نمایش : 1024x768
 • حجم كلی قالب : پایین
 • مرورگرهای سازگار : +IE 6+ | FireFox 2

جهت دریافت كد قالب ، بر روی نام سیستم وبلاگ خود در قسمت زیر كلیك كرده و فایل کد قالب وبلاگ را ذخیره كنید.